teamcaptain:

Aart v Dijk

06-26841126

teamdalfsen@gmail.com

Bankrekening:

NL35 RBRB 8836 9252 19 t.n.v. A. van Dijk

Doneer Doneer
De huidige stand:
Doel
€ 7000,-
€ 16785,-


Ga door met mijn strijd en steun de Tour du ALS 2020.

reclameposter